Przyłącza budowlane

Wykonywanie przyłączy budowlanych hydraulicznych, elektrycznych i gazowych, do budynków powstających i istniejących.

Przyłącza budowlane

Oferujemy realizację projektów przyłączy do budynków wszelkiego rodzaju. Dzięki dysponowaniu odpowiednim sprzętem, zadania realizowane są kompleksowo. Służymy pomoc w zakresie doradztwa i konsultacji.  Podłącz swój budynek do mediów korzystając z usług profesjonalistów.  

01.

Przyłącze gazowe

Realizacja przyłącza zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną. Pełne bezpieczeństwo. Bez ryzyka rozszczelnienia. Konfiguracja kotła.

02.

Woda i kanalizacja

Wykonywanie wykopów i montażu rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Próby szczelności. Uruchomienie instalacji.

03.

Przyłącze elektryczne

Pomoc z wyborem taryfy. Instalacja skrzynek elektrycznych zewnętrznych. Wykonanie wykopu i podłączenie do tablicy rozdzielczej.

Podłącz swój budynek do mediów

Uzbrojenie działki jest nieodłącznym etapem każdej budowy domu. Po załatwieniu formalności oraz uzyskaniu projektu, należy przejść do ich wykonania. Pozwól na to naszym specjalistom, a przyłącza zostaną zrealizowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.  

Dom bez mediów nie ma racji bytu. W celu komfortowego, spokojnego i ekonomicznego korzystania z niego, przyłącza muszą zostać wykonane poprawnie. Nasza firma nie tylko doradza i konsultuje, ale też dostarcza niezbędny sprzęt.

Wszystkie etapy współpracy

01.

Konsultacje

Sprawdzenie lokalizacji i projektu. Doradztwo w temacie miejsca wejścia przyłącza do budynku i lokalizacji jego obsługi. 

02.

Wycena

Przygotowanie wyceny realizacji wykonania przyłącza. Ustalenie dat rozpoczęcia pracy i oddania wykonanych podłóg. 

03.

Rozpoczęcie prac

Od przygotowania otoczenia, przez wykonanie wykopu, położenia przewodów, po podłączenie do obsługi.

04.

Oddanie

Próby uruchomieniowe, poboru i szczelności. Sprawdzenie stanu technicznego i prezentacja efektów końcowych.

Potrzebujesz darmowej wyceny?

Realizujemy dla naszych Klientów firmowych i indywidualnych przyłącza mediów do różnego rodzaju budynków. Dysponujemy narzędziami, doświadczeniem i wiedzą dzięki której są zadowoleni z efektów naszej pracy. Twoją działkę również uzbroimy profesjonalnie.

Skorzystaj z naszych usług, rozpoczynając współprace od kontaktu.