Równanie terenu

Jedną z najważniejszych rzeczy przed rozpoczęciem budowy są prace ziemne. Zanim ostatecznie posadowi się na danym terenie budynek, trzeba wykonać niwelację i zagęszczenie terenu. W zależności od potrzeb, czasem również formowanie działki.

Niwelacja | Formowanie | Zagęszczanie

Pracę nad kształtem działki to obowiązkowy punkt każdej możliwej budowy, zarówno podczas posadowienia domu, obiektu przemysłowego, czy budowy dróg. Dzięki korzystaniu z profesjonalnego sprzętu, zadania realizujemy szybko i sprawnie. 

01.

Niewlacja terenu

Odpowiednie wyrównywanie gruntu oraz kształtowanie jego powierzchni. Tworzenie spadków podłóżnych i poprzecznych.

02.

Formowanie działki

Podwyższanie lub obniżanie działki. Tworzenie sztucznych wzniesień. Tworzenie lub redukcja skarp i pagórków.

03.

Zagęszczanie terenu

Oczyszczanie placów pod budowę, zbieranie humusu, do późniejszego wykorzystania. Wykonywanie prac przy zagęszczaniu gruntu.

Wyrównaj teren na swojej działce

Przed każdą inwestycją niezbędna jest praca nad ukształtowaniem terenu. Wykonana rzetelnie, gwarantuje odpowiednią stabilność obiektu, który się na nim znajdzie. Z tego powodu powinna być wykonywana przez specjalistów. 

Niwelacja terenu działki to zakres działań, mające na celu wyrównanie terenu. Przeprowadza się je po to żeby na każdym metrze kwadratowym uzyskać równą płaszczyznę – nie tylko poziomo, ale również pod względem wysokości gruntu.

Wszystkie etapy współpracy

01.

Konsultacje

Zapoznanie się z projektem i konsultacja przy najlepszego wybraniu sposobu formowania działki.

02.

Wycena

Pomiar powierzchni oraz przygotowanie darmowej wyceny. Ustalenie dat rozpoczęcia pracy i oddania wykonanych podłóg. 

03.

Rozpoczęcie prac

Od przygotowania powierzchni, przez pracę z gruntem po jego zabezpieczenie. Zapewnienie jakości i dokładności realizacji. 

04.

Oddanie

Weryfikacja terenu po realizacji pracach ziemnych. Sprawdzenie stanu technicznego i wizualnego gruntu i działki.

Potrzebujesz darmowej wyceny?

Oferta naszej firmy obejmuje w szczególności niwelacje terenu, wyrównywanie i kształtowanie gruntu i zagęszczanie podłoża. Pracujemy przy użyciu profesjonalnych narzędzi oraz zdobytego latami doświadczenia. Twoją działkę również ukształtujemy.

Skontaktuj się z nami, w celu uzyskania więcej informacji a także darmowej wyceny.